Nyheter

NYHETER

Bårsta IP

2023-05-03

Svensk Styrteknik AB har fått i uppdrag utav Metrolit Byggnads att utföra styr och övervaknignsarbeten gällande renoveringen och upprustnignen utav omklädningsrummen på Bårsta IP.
Vi tackar för förtroendet och ser fram emot en väl utförd entreprenad. 

Ny faktureringsadress

2023-03-30

Från och med måndag 2023-04-03 kommer Svensk Styrteknik AB att ha en ny faktureringsadress enligt nedanstående:


Svensk Styrteknik AB

FE 557

PSR 1056

105 69 Stockholm


Fakturamail: psr0000@privatgirot.se 

Kv Självportrtättet Nr 4

2023-01-31

Svensk Styrteknik AB har fått i uppdrag utav Edekyl och Värme AB att installera styr och övervakning för en undercentral med värmepump där ny återvinning skall installeras för att ta till vara på fastighetens energiförbrukning på bästa sätt. 
Vi tackar för förtroendet och ser fram emot en smidig och väl utförd entreprenad. 

Frescati Hage

2023-01-20

Svensk Styrteknik AB har fått i uppdrag utav City El-Tjänst AB att utföra installationen utav styr och övervakning i ombyggnationen utav Frescati Hage där Habitek agrerar som byggare och beställare är Akademiska Hus.
Vi tackar för förtroendet och ser fram emot en väl utförd entreprenad.