Referenser

REFERENSER

AB Stockholmshem


Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag. AB Stockholmshem ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB.

Fastighetsbeståndet omfattar 389 fastigheter med drygt 26 000 bostadslägenheter och drygt 3 500 lokaler.
Värmdö bostäder


VärmdöBostäder AB, Värden i Värmdö ägs till 51 procent av Värmdö kommun och 49 procent av Rikshem.   

Idag äger och förvaltar vi c:a 2000 lägenheter i Gustavsberg, Hemmesta, Stavsnäs/Djurö och Ingarö.


HP Rör AB


HP Rör AB bildades 1994 av Hans Pohl och Patrik Wiklund. Företaget består för närvarande av 20 anställda.

Företaget startade med inriktning att bygga fjärrvärmecentraler och liknande arbeten med verksamhetsområde södra StorStockholm.


Locum


Locum förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Vår vision är att vara en av Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020!


Rikshem


Vi erbjuder boenden på orter över hela Sverige. Vi äger bostäder och samhällsfastigheter och är en långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF.


Telge AB


Telge består av moderbolaget Telge AB samt ett antal dotterbolag. Hela Telgekoncernen ägs av Södertälje kommun. Telge äger och förvaltar bostäder och fastigheter.


NCC Sverige AB


NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar.


Ventilationsprojekt AB


Ventilationsprojekt-gruppen vänder sig till kunder i alla led såsom brukare, fastighetsägare, landsting, kommuner, byggnadsentreprenörer, husfabrikanter och projektledningsföretag.


COBAB


Vi är byggföretaget som är både traditionellt och modernt. Vi är traditionella på så vis att vi arbetar som gamla tiders byggmästare – med yrkesskicklighet, stor kompetensbredd och en hög andel egna yrkesarbetare. Samtidigt så vill vi vara en modern entreprenör och arbetsgivare.


M3 Bygg


Vår produktion kännetecknas av engagerad och kompetent personal med tydliga rutiner, effektiva processer och kostnadsmedvetenhet.


Willhem AB


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Vi äger och förvaltar cirka 18 500 hyreslägenheter och finns på tio delmarknader; Borås, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Västerås, Linköping, Malmö och Stockholm. Huvudkontoret ligger i Göteborg.


Skanska Sverige AB


Skanskas kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla. bygga och underhålla den fysiska miljö vi lever i. Skanska skapar hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik.


iNEX AB


Att tillsammans med våra kunder utveckla fastigheter och stärka kundens långsiktiga lönsamhet

Att skapa relationer genom Samspel, Optimal Verkningsgrad och Kundnytta för energieffektiva lösningar


OTK AB


Vi vill i alla lägen uppfattas som en trygg samarbetspartner inom ventilation för både kunder, anställda och leverantörer.

Vår framgång kan mätas i att många av våra beställare är återkommande kunder.


Söderby Entreprenad AB


Vi är ett bolag som är engagerade i att utveckla fastigheter. Idag står vi stadigt på tre skilda verksamhetsben:

  1. Fastighetsutveckling

  2. Fastighetsförvaltning

  3. Byggentreprenader 


PROJEKTEXEMPEL

Projektdetaljer


Kund: Ventilationsprojekt AB


Styrsystem: Fidelix


Byggår: 2019


Byggherre: Fastec


GF-HALLEN

Nybyggnation av en multihall åt Södertälje kommun

Projektdetaljer 


Kund: Ventilationsprojekt AB


Styrsystem: Fidelix

 

Byggår: 2018

 

Byggherre: COBAB

 

FURUBORGSKOLAN 

Nybyggnation av en ny skola åt Nykvarns kommun.

BJÖRMOSSEN VOB

Nyinstallation utav SÖE till Telge Fastigheter.

Projektdetaljer


Kund: Ventilationsprojekt AB


Styrsystem: Fidelix


Byggår: 2017


Byggherre: Skanska AB


Västberga allé 60, 126 30 Hägersten

Södertälje

SVENSK STYRTEKNIK AB

DET SJÄLVKLARA VALET INOM FASTIGHETSAUTOMATION


Tel. 08-642 40 30

E-mail info@svenskstyrteknik.se

Org. nr 556656-0321


Faktura adress:

FE 9450

838 76 Frösön


Copyright © All Rights Reserved


Brännarevägen 9, 151 55 Södertälje

Stockholm